Det blir anledning til å høre på korpset, prøve instrument og melde seg inn.