20180517-01.jpg
20160521-01.jpg
20110526-01.jpg
1F2A0891-web.jpg
gammel-skole.jpg
20180517-01.jpg

Program


SCROLL DOWN

Program


20160521-01.jpg

Bli medlem


Bli medlem

Bli medlem


Bli medlem

Har barnet ditt lyst til å begynne i korps?

 
 

Har du barn i 2. og 3. klasse?

Østensjø skoles musikkorps ønsker seg flere nye aspiranter. Du kan melde deg inn allerede nå ved å laste ned og sende oss utfylt innmeldingsskjema nedenfor.

 

Lyst til å bli med på 1-2-3?

  1. Last ned innmeldingsskjema (PDF)

  2. Fyll ut innmeldingsskjema

  3. Send utfylt skjema til oss på e-post

 

Vil du bli kontaktet av oss?

 

Det å spille et instrument gir stor glede både for en selv og andre. Vi holder konserter, drar på turer, er på seminar – og når det er vår, marsjerer vi i gatene rundt skolen. På 17. mai spiller vi for skolen vår i barnetoget i byen.

Øvelser

Musikantene får 30 minutter enkeltundervisning hver tirsdag.
På onsdager er det samspill. Aspirantene (de yngste) spiller i Aks-tiden.

Øvelsene er ved Østensjø skole, Østensjøveien 112, 0682 Oslo.

MiljØ

Som musikant blir du kjent med barn på alle alderstrinn både fra barneskolen og ungdomsskolen. Det er et trygt og godt miljø. Som korpsforelder blir man en del av et godt sosialt nettverk.

 

 
20110526-01.jpg

Øvingstider


Øvingstider

Øvingstider


Øvingstider

Aspirant

Tirsdag

En halvtimes spilletime (enkeltøvelse) i tidsrommet 14.30-19.30

Onsdag

Samspill (fellesøvelse) kl. 15.30-16.30


Junior

Tirsdag

En halvtimes spilletime (enkeltøvelse) i tidsrommet 14.30-19.30

Onsdag

Samspill (fellesøvelse) kl. 17.45-19.30 for junior 1 og junior 2


hoved

Tirsdag

En halvtimes spilletime (enkeltøvelse) i tidsrommet 14.30-19.30

Onsdag

Samspill (fellesøvelse) kl. 17.45-20.15

1F2A0891-web.jpg

Kalender


Kalender

Kalender


Kalender

gammel-skole.jpg

Om ØSM


Om ØSM

Om ØSM


Om ØSM

Østensjø skole ca. 1940. Foto: Ester Langberg, Oslo Museum

 
 

Historie

Østensjø skoles musikkorps (ØSM) ble stiftet 26. september 1926. I starten var det et rent guttekorps. De drivende krefter i arbeidet for opprettelsen av musikkorpset var i første rekke togmester Amund Amundsen, overlærer Johan Evje og postpakkemester Ingvald Nilsen, med sistnevnte som første dirigent.

Fra møteprotokollen 31. mai 1926 for skoletilsynet ved Østensjø skole kan du lese:
"Man var enig i ønskeligheten av musikkorps, og vil ved basar o.l. tilveiebringe mest mulig pengemidler til kjøp av instrumenter, likesom vellene tilskrives med andragende om å tre støttende til. Som en foreløpig ordning vild det forsøkes samlet tilstrekkelig antall gutter som er villige til å betale sine instrumenter, som tenkes tatt på avbetaling i vedkommende gutts (fars) navn og skolen og tilsynet stiller seg som garantister."